D’Pandemie belaascht déi Jonk – Nofroen a nolauschteren ass wichteg