Dr. Gérard Schockmel: „Mir kënne ganz optimistesch sinn“