„The best version of me“ – Mat Musek a Schauspill zu sech selwer fannen