« Ech hu mäi Choix, 1988 an d’Urgence schaffen ze goen, ni bereit »