Dr. Gérard Schockmel: « Mir kënne ganz optimistesch sinn »